ทวัริงbianchi.sanremoยาว50ตัง48เฟรมitalyแท้ไชรเล๊กสภาพไมีบุบแตกราว้ฟรอม้ถวยคอcampagnolo