ขายเฟรม bridgestone โครโมลี่ ให้ทั้งหมดในรูป
เฟรม ไซส์ 54